Banner_Om os

Kontakt os på +45 7060 6042

Serviceaftale

Lovpligtigt eftersyn på køleanlæg

Jf. Arbejdstilsynets AT100 skal der udføres minimum ét årligt serviceeftersyn på køleanlæg. Det lovpligtige, årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr med henblik på at konstatere, om køleanlægget konstruktionsmæssigt og indretningsmæssigt stadig er i overensstemmelse med gældende regler om køleanlæg og ikke frembyder nogen form for fare for personer ved dets forudsete brug. Eftersynet afsluttes med en tæthedsprøve.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg - men ikke over 2,5 kg - skal som minimum af en kvalificeret person have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger. Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn af en kvalificeret montør fra et af Arbejdstilsynet anerkendt sag­kyndigt kølefirma. Det skal for anlæg med en fyldning større end 1 kg kølemiddel kunne dokumenteres, at der har været foretaget eftersyn. Køleanlæggets dokumentation anbefales samlet i en kølejournal ved anlægget.

Serviceaftale hos Pharmacold

Med en serviceaftale fra Pharmacold er I sikret, at de lovmæssige krav omhandlende køleanlæg er overholdt samtidig med, at jeres anlæg fremstår mere stabilt i driften, og altid i optimal stand.

Vi udfører følgende ved eftersyn

 • Kontrol/Eftersyn/Rensning af filter og fordamper.
 • Kontrol/Eftersyn/Rensning af kondensatorer.
 • Kontrol/Eftersyn af kølemiddelfyldning.
 • Kontrol/Eftersyn af elektriske dele.
 • Kontrol/Eftersyn/rensning af afløb.
 • Kontrol/Eftersyn/afprøvning af sikkerhedspressostater.
 • Kontrol/Eftersyn af kompressorer.

Fordelene er oplagte

 • Større driftsikkerhed
 • Færre stilstandstimer
 • Færre reparationer
 • Lavere omkostninger
 • Bedre driftsøkonomi
 • Bevarelse af ydeevne

 

Kontakt os i dag!

Vi er klar på +45 7060 6042, info@pharmacold.dk eller udfyld formlen her og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt!